Jdi na obsah Jdi na menu
 

Ze školních lavic

Při hodině přírodovědy:

Brejlovec bez brejlí je slepýš...

................................................................................................................

Učitel připomínal dětem, že budou třídní schůzky. Jedna žákyně pípla, že se bojí.Spolužák jí na to odpověděl:,, Proč, my tam přece

nepůjdeme !"

................................................................................................................

Otázka: Jak se jmenoval otec Barunky Panklové a jak se jmenovali jejich psi?

Odpověď: Otec se jmenoval  Jan, Sultán a Tyrl

.....................................................................................................................

Otázka: Ví někdo, kdo se můžeme potkat s banditou?

Odpověď: S banditou se můžeme potkat v bance...

..............................................................................................................................................................................

Co s sebou často nosí bandita?

 Bandasku...

..................................................................................................................................................................................

Otázka: Ví někdo co je rorýs?

Odpověď: Rorýs je něco jako vydra...

.................................................................................................................................................................................

Otázka: Děti, ví někdo co je důl (1.ročník)

Odpověď: Důl je díra v zemi...

..................................................................................................................................................................................

Na otázku, které pohoří leží na severu Čech odpověděla žákyně stojíce u mapy :  Hnědé


Otázka:  Co je zvláštního na modřínu ? (opadavý jehličnatý strom)

Odpověď: Že není modrý...


Les kde rostou jen listnaté stromy je prý   žlučný místo lužní


Na obrázku je vrba jíva ,děti se snaží strom pojmenovat... a vyjde z toho vrba zívalka


Symfonickou báseň Má vlast napsal podle jednoho našeho žáčka

Bořek Smetana , podle druhého Bobek Smetana (Bedřich),


Prvňáčci si opakovali pracovní dny v týdnu (tedy  pondělí áž pátek), načež jeden prvňáček vážně prohlásil -

ale my pracujeme i v sobotu a neděli...


Výrok žáka: Naše babička bydlí v podzemí (místo v přízemí)


Starosta má starosti, proto se jmenuje starosta.

Kdyby měl radosti, byl by to radosta.


 Součástí vylučovací soustavy je močový trychtýř


Kůži máme proto, aby nám nebyly vidět vnitřní orgány


Rozdíl mezi úrazem a nemocí je v tom, že nemoc si na mě vleze sama


Podmínečný reflex děláme naschvál !


Děti hledaly a potom tvořily správné znění křestních jmen:

Vyhledaly Mirek-Miroslav, Láďa-Ladislav 

i vytvořily         Tonda-Tondislav


Učitel: Čím také ve středověku stříleli prakem z hradeb na nepřítele ?

Žák : Ho.....fekáliemi


Houby se rozmnožují trusem (místo výtrusy)


Poněkud upravené rčení pronesla jedna  naše žákyně:

Sytý hladovému nevaří (místo nevěří)


Úkol: Napiš jméno a příjmení členů své rodiny

Odpověď : Táta


Jiná odpověď :Táta mojí maminky se nazývá sestřička


Až budu velký, budu mít lugusní meluzínu

- žáci tvořili věty se slovy mít a  mýt , dotyčný měl na mysli

luxusní limuzínu


Učitelka: Děti, dneska se budeme učit zaokrouhlovat čísla...

Žáček: Tak si máme připravit kružítka?


Otázka : Jaké známe rody podstatných jmen ?

Odpověď : Mužský, ženský a dětský...


Otázka: Kde je lidem nejlépe ? (očekávaná odpověď vyplývající z učiva byla - doma)
Spontánní odpověď  zněla: V důchodu...


Rolník je poloviční Ježíšek s rolničkami (3.ročník)


Lesům  s převahou borovic  říkáme bory, s převahou dubů dubiny a kde je nejvíc  modřínů - to jsou modřiny.


Je čert sudokopytník nebo lichokopytník?


Prudce jedovatá rostlina rostoucí v lese se jmenuje jak?

Odpověď žáka : kuří oko ! (správně :Vraní oko)


Učitelka: Pranostika "Studený máj v stodole ráj " znamená, že hospodář má ve stodole hodně

Žáček vyhrkne: Much !!!


Hodina matematiky

Vypočítal jsem to dobře, akorát výsledek mám špatně...


Prvouka

Mládě krávy - kravítko, mládě prasete - prasítko


Hodina přírodovědy:

Polní plodiny nám dávají pivo a mouku


Jednotkou hmotnosti je také :

Centrický ment


 Otázka: Jakou měli pravěcí lidé hygienu?

 Pravěcí lidé měli tuto hygienu, opékali si maso

 Hygienu měli hroznou, měli žluté zuby a byli špinaví a  mastní


Hodina prvouky , téma - trávící soustava

Ústa-žaludek-tenké střevo-tlusté střevo- to končí konečníkem - to končí v záchodě


Děti doplňovaly k předem daným podstatným jménům slovesa podle uvážení a vytvořily :

maminka stárne

tatínek trpí


Výrok žáčka :

Uhlí vzniklo tak, že v pravěku do bažiny spadly přesličky, plavuně a kapradiny a ztvrdly tam


místo věty  Byl to statný býk vznikla věta Byl to státní býk

místo věty  Lidé dodržují staré obyčeje vznikla věta

                   Lidé dodržují staré obličeje 


Otázka:Jaké znáš opery B.Smetany ?

 Odpověď: Dvě důchodkyně !

(Správná odpověď - Dvě vdovy)


Otázka: Co je to robota?

Odpověď: Továrna na boty !


Ze čtenářského deníku:

Král sedí na trůnu a drží v rukou žezlo, jablko, na hlavě nosí korunu a má Hermelín.


Otázka: Jak se jmenuje prezident naší republiky ?

Odpověď: Josef Václav Klaus


Výsledek skládání vět ze slov v 1.třídě

Osel táta lepí mapu...


Otázka: Jak se jmenuje národnost žijící v Polsku?

Odpověď: Polané


Ze čtenářského deníku:

Drak se nachází v Brně na Staré zadnici (místo  radnici) 


Co to  znamená být sběratel?

Nosit věci do sběru...